Algemene voorwaarden

Deze Voorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van alle inhoud, Producten en Diensten die beschikbaar zijn op https://millenniumthaimassage.com website (de "Dienst"), beheerd door Millennium Thai Massage ("wij", "we", of "onze").

Uw toegang tot onze diensten is onderworpen aan uw aanvaarding, zonder wijziging, van alle voorwaarden en bepalingen hierin en alle andere regels en beleidsregels die van tijd tot tijd door ons worden gepubliceerd en kunnen worden gepubliceerd.

Lees de Overeenkomst zorgvuldig door voordat u onze Services opent of gebruikt. Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van enig deel van onze Services, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met enig deel van de voorwaarden van de Overeenkomst, dan mag u onze Services niet openen of gebruiken.

Intellectueel eigendom

De Overeenkomst draagt geen intellectuele eigendommen van Ons of derden van Ons naar jou over, en alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijke eigendommen blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij Millennium Thai Massage en haar licentiegevers.

Diensten van derden

Bij het gebruik van de Services kun je gebruikmaken van services, producten, software, embeds of applicaties van derden ("Services van derden").

Als u Services van derden gebruikt, begrijpt u dat:

  • Het gebruik van diensten van derden is op eigen risico en wij zijn jegens niemand verantwoordelijk of aansprakelijk voor websites of diensten van derden.
  • Je erkent en gaat ermee akkoord dat Wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Rekeningen

Wanneer voor het gebruik van een deel van onze Services een account is vereist, gaat u ermee akkoord ons volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken wanneer u zich registreert voor een account.

U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw accountgegevens en voor het beveiligen van uw wachtwoord.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service. U mag uw toegangsgegevens niet delen of misbruiken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of wanneer u zich bewust wordt van een andere inbreuk op de beveiliging.

Beëindiging

We kunnen uw toegang tot alle of een deel van onze Services op elk moment beëindigen of opschorten, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang.

Als je de overeenkomst of je Millennium Thai Massage account wilt beëindigen, kun je gewoon stoppen met het gebruik van onze diensten.

Alle bepalingen van de Overeenkomst die door hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Disclaimer

Onze diensten worden geleverd op "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. Millennium Thai Massage en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van de hand, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch Millennium Thai Massage, noch haar leveranciers en licentiegevers, geven enige garantie dat onze Diensten foutloos zullen zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u downloadt van, of anderszins inhoud of diensten verkrijgt via, onze Diensten naar eigen goeddunken en op eigen risico.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Tenzij de toepasselijke wetgeving anders bepaalt, is de Overeenkomst en de toegang tot of het gebruik van onze Services onderworpen aan de wetten van Spanje.

De juiste rechtbank voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en de toegang tot of het gebruik van onze Services zijn de staats- en federale rechtbanken in Spanje.

Veranderingen

Millennium Thai Massage behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen.

Als we wijzigingen aanbrengen die van wezenlijk belang zijn, laten we u dit weten door middel van een bericht op onze website of door u een e-mail of ander bericht te sturen voordat de wijzigingen van kracht worden. In de kennisgeving wordt een redelijke periode aangegeven waarna de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

Als u het niet eens bent met onze wijzigingen, moet u stoppen met het gebruik van onze Services binnen de aangegeven kennisgevingstermijn of zodra de wijzigingen van kracht worden.

Uw voortgezet gebruik van onze Services zal onderworpen zijn aan de nieuwe voorwaarden.